Σπιτιέρης Στυλιανός

Σπιτιέρης Στυλιανός
O Στυλιανός Σπιτέρης, Quality Systems Manager, SAQ, EOQ, Ph.D. Business Psychology, συνεργάστηκε ως καθηγητής σε προγράμματα της AMACON ΔΗΜΗΤΡΙΑ Κολλέγιο Αθηνών και ως κύριος εξεταστής σε υποτροφίες της Unesco(Ευγενίδειο Ίδρυμα) καθώς και σε διάφορες επιχειρήσεις. Είναι συνιδρυτής μετά του Σπυρίδωνος Σπιτιέρη του παγκοσμίως αναγνωρισμένου Συστήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Life Sources Management.
Βιβλιογραφία
Η μυητική της ηγεσίας και της εικόνας
© 2022 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^