Σαββίδης Γιώργος Π.

Σαββίδης Γιώργος Π.
Βιβλιογραφία
Εδώδιμα αποικιακά
Φύλλα φτερά
Κ. Π. Καβάφης και Γρ. Ξενόπουλος
Βασικά θέματα της ποίησης του Καβάφη
Οι Καβαφικές Εκδόσεις
Μεταμορφώσεις του Ελπήνορα
Καστανόχωμα
Συμμετοχή
Αποκηρυγμένα
Τα ποιήματα #1
Απολείπειν ο θεός Αντώνιον
Στα 200 π.Χ.
Τα ποιήματα #2
Ασμα ασμάτων
Αντιγραφές
Άπαντα τα ευρισκόμενα (Ι)
Λυρικός βίος [6]
Λυρικός βίος [2]
Λυρικός βίος [4]
Θυμέλη #2
Θυμέλη #3
Θυμέλη #1
Πεζός Λόγος Α
Τα ρουμελιώτικα
Κωστής Παλαμάς
Ποιήματα
Με τον τρόπο του Καβάφη
Ερωτόκριτος
Έκτασις ποιητική περι της πολυτίμου ηλιακής Γαλλίας
Λυρικός βίος [5]
Θαλασσινά
Κήπος χαρίτων
Λυρικός βίος [3]
Κρυμμένα ποιήματα
Ο Καβάφης του Σεφέρη
Ποιήματα και πεζά
Τα ποιήματα 1913-1928
Τα ποιήματα 1913-1928
Το περιοδικό
Μεταμορφώσεις του Ελπήνορα
Μολυβδοκονδυλοπελεκητής
Λυρικός βίος [1]
© 2022 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^