Καραμπάτος Ηρακλής

Καραμπάτος Ηρακλής
O Ηρακλής Καραμπάτος γεννήθηκε το 1991 στον Πειραιά. Μετά το πέρας των εγκυκλίων σπουδών του εισήχθη στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του οποίου τυγχάνει αριστούχος απόφοιτος. Επίσης, ύστερα από επιτυχή συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις εισήχθη στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (πρώην Μ.Ι.Θ.Ε.) της Σχολής Θετικών Επιστημών του ιδίου πανεπιστημίου, ενώ το 2018 έγινε δεκτός για προπτυχιακές σπουδές Ιστορίας και Γεωγραφίας (double licence ΗistoireGéographie) στο Πανεπιστήμιο της Μασσαλίας (Aix-Marseille). Είναι κάτοχος πτυχίου Δημοσιογραφίας του Εργαστηρίου Ελεύθερης Δημοσιογραφίας (Δημοσιογραφικό Κέντρο Αθηνών). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τομέας Ιστορίας και Φιλοσοφίας του Δικαίου, κατεύθυνση: Εκκλησιαστικό Δίκαιο), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μaster Ελληνορωμαϊκών Σπουδών: Λογοτεχνία – Ιστορία και Πολιτισμός), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τομέας Φιλοσοφίας, κατεύθυνση: Ιστορία της Φιλοσοφίας) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ιδίου Πανεπιστημίου (Τομέας Κοινωνιολογίας, Φιλοσοφίας και Θρησκειολογίας, κατεύθυνση: Ψυχολογία της Θρησκείας). Άρθρα και μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά, όπως επίσης και σε συλλογικούς τόμους. Τυγχάνει μέλος επιστημονικών εταιρειών (Αmerican Association for the History of Medicine, International Association for Aesthetics, International Society for the Philosophy of Architecture, Εταιρεία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας κ.ά.). Από το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020 εκπονεί τη διδακτορική διατριβή του. Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις: 1) Karampatos, I. (2020), “The issue of judicial binding spells in classical antiquity”, Theophany, Vol. 2, σελ. 23 – 33. 2) Καραμπάτος, Η. (2020), «Η αισθητική στην εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία: το παράδειγμα της γλυπτικής στο 3ο Ράιχ», Στο: Γεώργιος Αραμπατζής (Επιμ.) Κρίση και αναπαράσταση: Μελέτες κριτικής πρόσληψης, σελ. 163-168, Αθήνα: Κέλευθος. 3) Καραμπάτος, Η. (2021), «Ιατρική και Δημόσια Υγεία στη Δημοκρατική Ρώμη», Ελληνική Ιατρική, Τεύχ. 1◦.
Βιβλιογραφία
Vitruvius in Modern Athens
Ο Βιτρούβιος στη χώρα των αντιπαροχών
Καντιανή δεοντοκρατία και θανατική ποινή
Η οπτικοποίηση του πόνου
Παρατηρώντας τις απολαύσεις των άλλων
Μετακλασικός κόσμος και πρώιμος χριστιανισμός
Στοιχεία ρωμαϊκής αισθητικής
Συμμετοχή
Η ψυχοθεραπεία του Θεού
Με ανοιχτό βιβλίο
Αdversus Aleatores
Η δόμηση του εαυτού
© 2024 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^