Κούγιαλη Γιώτα

Κούγιαλη Γιώτα
Η Γιώτα Κούγιαλη γεννήθηκε το 1955 στο Προμύρι Μαγνησίας. Το επάγγελμά της είναι νηπιαγωγός και εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Αρχισε να γράφει από το 1991 και έχει εκδώσει πολλά βιβλία για παιδιά.
Βιβλιογραφία
Απόψε τι βλέπεις γύρω σου;
Απόψε τι βλέπεις γύρω σου; (δεμένο)
Ψυχοκινητικά παιχνίδια για κωφά-βαρήκοα παιδιά
Ερώτων τραύλισμα
Ο αόρατος πύργος
Η φωτεινή σφαίρα
Οι χίλιες εκατό σφραγίδες
Στην αγκαλιά της κρατούσε φεγγάρια
Τα παραμύθια του Γελαστού
Ψυχοκινητικές δραστηριότητες για νήπια και προνήπια
Παραμύθι με ωραίο τέλος
© 2021 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^