Χαραλάμπης Δημήτρης

Χαραλάμπης Δημήτρης
Βιβλιογραφία
Κοινωνική και πολιτική εκπροσώπηση
Πολιτική επιστήμη, Διακλαδική και συγχρονική διερεύνηση της πολιτικής πράξης
Δημοκρατία, Σύνταγμα, Ευρώπη στην εποχή της κρίσης
Πελατειακές σχέσεις και λαϊκισμός
Συμμετοχή
Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία
Η παλαιολόγεια ζωγραφική στη Θεσσαλονίκη
© 2022 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^