Φιλολογική Ομάδα Κάκτου

Φιλολογική Ομάδα Κάκτου
Συμμετοχή
Τίμαιος. Κριτίας. Παρμενίδης
Πολιτεία Στ΄- Ι΄
Πολιτεία Α΄- Ε΄
Νόμοι Ζ΄- ΙΒ΄
Νόμοι Α΄- Στ΄
Συμπόσιον. Φαίδρος. Φίληβος
Απολογία Σωκράτους. Κρίτων. Φαίδων
Ελάσσονες γεωγράφοι: Άπαντα 3
Άπαντα 8
Άπαντα 7
Παραδοξογράφοι: Άπαντα 3
Παραδοξογράφοι: Άπαντα 4
Ελάσσονες Γεωγράφοι: Άπαντα 2
Ελάσσονες Γεωγράφοι: Άπαντα 1
Άπαντα 8
Άπαντα 7
Άπαντα 4
2083, Μια ευρωπαϊκή διακήρυξη ανεξαρτησίας
Λόγος προτρεπτικός επί φιλοσοφίαν
Απαντα 1
Απαντα 2
Απαντα 3
Διονυσιακά #6
Απαντα 28
Απαντα 14
Τι είπαν οι αρχαίοι Έλληνες: Ελευθερία
Απαντα 16
Απαντα 2
Απαντα 3
Απαντα 1
Τι είπαν οι αρχαίοι Έλληνες: Δημοκρατία
Τι είπαν οι Αρχαίοι Έλληνες: Παιδεία
Απαντα 14
Η αιτία της παγκόσμιας αναταραχής
Διονυσιακά #1
Απαντα 13
Απαντα 12
Απαντα 11
Απαντα 10
Απαντα 6
Απαντα 5
Απαντα 35
Απαντα 33
Απαντα 34
Απαντα 32
Απαντα 8
Απαντα 7
Απαντα 20
Απαντα 6
Απαντα 19
Απαντα 18
Απαντα 17
Απαντα 15
Απαντα 4
Απαντα 3
Απαντα 30
Απαντα 29
Απαντα 28
Απαντα: Μαρτυρίαι. Περσικά. Ινδικά. Αποσπάσματα.
Περί θεών και κόσμου. Αποσπάσματα
Απαντα 27
Απαντα 26
Απαντα 14
Απαντα 7
Απαντα 2
Το Iερό Κοράνι
Απαντα 23
Απαντα 8
Καίσαρ Κασκαμπέλ
Ανθολογία ελληνική
Απαντα 1
Το Ασκληπιείο της Επιδαύρου
Λόρδος Έλγιν
Επίνικοι
Προλήψεις του ελληνικού λαού και ερμηνεία τους
Αθηνά
Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας
Απαντα 25
Ιλιάς
Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας
Ανθολογία ελληνική
Απαντα 24
Ιλιάς
Ιστορία της μουσικής
Ανθολογία ελληνική
Μίμοι
Αριστόξενος Απαντα
Περί μυστηρίων
Τα περί Λευκίππην και Κλειτοφώντα
Απαντα 21
Απαντα 6
Απαντα. Ρητορικά ανώνυμα
Απαντα 5
Απαντα 14
Βίος Αλεξάνδρου του Μακεδόνος
Απαντα 16
Απαντα 13
Απαντα 3
Ονομαστικόν
Ονομαστικόν
Απαντα 12
Λέξεων συναγωγή
Απαντα 11
Σούδα λεξικόν
Απαντα 10
Μέγα ετυμολογικόν λεξικόν
Απαντα 9
Απαντα 8
Απαντα 7
Απαντα 12
Απαντα 6
Απαντα 11
Απαντα 8
Ορφικά
Ορφικά
Απαντα 18
Απαντα 1
Απαντα 6
Απαντα 5
Απαντα 4
Απαντα 17
Απαντα 16
Απαντα 15
Απαντα 2
Απαντα 13
Απαντα 12
Απαντα 11
Απαντα 3
Απαντα 7
Απαντα 6
Απαντα 5
Απαντα 5
Απαντα 10
Απαντα 4
Απαντα 4
Απαντα 3
Απαντα 3
Απαντα 2
Ορφικά
Το Ιερό Κοράνιο
Οι Έλληνες
Απαντα 2
Ιαμβικοί και ελεγειακοί ποιητές 2
Ιαμβικοί και ελεγειακοί ποιητές 1
Αιθιοπικά ή Τα περί Θεαγένην και Χαρίκλειαν 3
Αιθιοπικά ή Τα περί Θεαγένην και Χαρίκλειαν 2
Απαντα
Αιθιοπικά ή Τα περί Θεαγένην και Χαρίκλειαν 1
Απαντα 5
Απαντα 6
Απαντα 1
Λυρικοί ποιητές 9
Λυρικοί ποιητές 8
Απαντα 4
Απαντα 13
Ιαμβικοί και ελεγειακοί ποιητές 3
Απαντα 2
Απαντα 1
Απαντα 9
Απαντα 7
Απαντα 5
Παρθένιος. Αδέσποτα ερωτικά
Απαντα
Απαντα 13
Απαντα 12
Απαντα 2
Απαντα 3
Απαντα 1
Εννεάδες
Λυρικοί ποιητές 4
Απαντα
Απαντα
Απαντα
Απαντα 4
Απαντα 3
Απαντα 2
Απαντα 1
Λυρικοί ποιητές 7
Λυρικοί ποιητές 5
Λυρικοί ποιητές 6
Εννεάδες
Προσωκρατικοί Απαντα 9: Παρμενίδης
Απαντα - Βίοι φιλοσόφων και σοφιστών, Αποσπάσματα ιστορικά
Απαντα 27
Απαντα 26
Εννεάδες
Προσωκρατικοί Απαντα 12
Προσωκρατικοί Απαντα 11
Απαντα 1
Εννεάδες
Προσωκρατικοί Απαντα 10
Εννεάδες
Απαντα 2
Απαντα 6
Προσωκρατικοί Απαντα 3
Απαντα 4
Προσωκρατικοί  Απαντα 2
Ρωμαϊκά 5
Απαντα 3
Προσωκρατικοί Απαντα 1
Απαντα 3
Ρωμαϊκά 4
Απαντα 2
Ρωμαϊκά 3
Απαντα 4
Ρωμαϊκά 2
Απαντα 8
Απαντα 6
Προσωκρατικοί Απαντα 19
Ρωμαϊκά 1
Προσωκρατικοί Απαντα 16
Προσωκρατικοί Απαντα 15
Απαντα 1
Απαντα 1
Απαντα 3
Απαντα 5
Εννεάδες
Απαντα 7
Απαντα 2
Απαντα 1
Προσωκρατικοί Απαντα 14
Προσωκρατικοί Απαντα 13
Απαντα 11
Απαντα 2
Απαντα 10
Περί ύψους
Απαντα 9
Απαντα 12
Απαντα 1
Αργοναυτικά
Απαντα
Απαντα 1
Προσωκρατικοί Απαντα 6
Απαντα 2
Προσωκρατικοί Απαντα 5
Ποιμενικά κατά Δάφνιν και Χλόην
Προσωκρατικοί Απαντα 4
Ποιος σκότωσε τον Όμηρο;
Απαντα 1
Απαντα 12
Απαντα 8
Η λευκή θεά
Άπαντα 14
Απαντα 8
Απαντα 3
Απαντα 13
Απαντα 15
Απαντα 2
Απαντα 16
Απαντα 15
Απαντα 2
Απαντα 1
Απαντα 14
Απαντα
Απαντα 11
Απαντα 13
Απαντα 20
Απαντα 10
Απαντα 19
Απαντα 12
Απαντα 18
Απαντα 9
Απαντα 8
Απαντα 17
Απαντα 7
Απαντα 15
Απαντα 6
Απαντα 14
Απαντα 5
Απαντα 11
Απαντα 2
Απαντα 11
Απαντα 10
Απαντα 1
Απαντα 4
Απαντα 9
Απαντα 10
Απαντα 7
Απαντα 9
Απαντα 45: Ρητορική προς Αλέξανδρον - Περί πνεύματος
Απαντα 1
Απαντα 2
Απαντα 42: Φυσικά (Γ, Δ)
Απαντα 1
Απαντα 43: Φυσικά (Ε, Ζ, Η)
Απαντα 44: Φυσικά (Θ)
Προσωκρατικοί Απαντα 7
Απαντα 2
Απαντα 1
Απαντα 41: Φυσικά (Α, Β)
Απαντα
Απαντα 1
Απαντα 5
Υψιπύλη
Απαντα 6
Απαντα 11
Απαντα 12
Απαντα 13
Απαντα 7
Απαντα 8
Απαντα 2
Απαντα 3
Απαντα 4
Απαντα 9
Απαντα 3
Απαντα 7
Απαντα 10
Απαντα 2
Ηθικά 29
Απαντα 6
Απαντα 16
Απαντα 6
Απαντα 1
Απαντα 5
Απαντα 4
Ηθικά 28
Απαντα 4
Απαντα 6
Απαντα 3
Απαντα 5
Απαντα 2
Απαντα 5
Ηθικά 16
Απαντα 1
Ηθικά 24
Απαντα 2
Ηθικά 25
Απαντα 9
Απαντα 10
Απαντα 11
Απαντα 5
Απαντα 6
Απαντα 7
Απαντα 8
Απαντα 3
Απαντα 4
Λυρικοί ποιητές 1
Απαντα 2
Απαντα 1
Απαντα 2
Απαντα 3
Απαντα
Απαντα 4
Απαντα
Ηθικά 27
Ηθικά 18
Ηθικά 26
Ηθικά 17
Απαντα 39: Προβλήματα 3
Απαντα 38: Προβλήματα 2
Απαντα 37: Προβλήματα 1
Ηθικά 4
Ηθικά 1
Απαντα 33: Μικρά Φυσικά
Απαντα 30: Ρητορική 3
Ηθικά 20
Απαντα 28: Ρητορική 1
Απαντα 31: Περί ουρανού (Α, Β, Γ, Δ)
Απαντα 34: Περί Ποιητικής
Προσωκρατικοί Απαντα 17: Δημόκριτος
Προσωκρατικοί Απαντα 18: Δημόκριτος
Ηθικά 10
Ηθικά 15
Ηθικά 23
Ηθικά 14
Ηθικά 9
Απαντα 5
Απαντα 7
Ηθικά 8
Απαντα 6
Ηθικά 7
Ηθικά 6
Ηθικά 5
Απαντα 3
Απαντα 4
Απαντα 5
Απαντα 2
Απαντα 1
Ηθικά 3
Ηθικά 13
Ηθικά 22
Ηθικά 12
Ηθικά 11
Ηθικά 21
Απαντα 29: Ρητορική 2
Ηθικά 19
Απαντα 4
Απαντα 3
Απαντα 5: Eγχειρίδιον
Απαντα 2: Διατριβαί Β
Απαντα 2
Απαντα 1: Διατριβαί Α
Απαντα 4: Διατριβαί Δ
Απαντα 3: Διατριβαί Γ
Απαντα 1
Απαντα 36: Ελάσσονα έργα 2
Απαντα
Κρατύλος
Απαντα 26: Όργανον 4
Απαντα 1
Απαντα 32: Περί γενέσεως και φθοράς - Περί κόσμου
Απαντα 27: Όργανον 5
Απαντα 2
Μήδεια
Αντιγόνη
Απαντα 2
Ευτέρπη - Ιστορία 2
Κλειώ - Ιστορία 1
Απαντα 25: Όργανον 3
Απαντα 17
Απαντα 1
Απαντα 16
Απαντα 9
Απαντα 24: Όργανον 2
Απαντα 3
Απαντα 4
Απαντα 7
Απαντα 21: Περί ζώων γενέσεως (Α, Β)
Απαντα 15
Απαντα 14
Απαντα 17
Απαντα 22: Περί ζώων γενέσεως (Γ, Δ, Ε)
Απαντα 19: Περί ζώων μορίων (Α, Β, Γ)
Απαντα 20: Περί ζώων μορίων (Δ) - Περί ζώων κινήσεως - Περί πορείας ζώων
Απαντα 9
Απαντα 11
Απαντα 12
Απαντα 16
Απαντα 13
Απαντα 10
Απαντα 14
Απαντα 15: Των περί τα ζώα ιστοριών (Α, Β, Γ)
Απαντα 18: Των περί τα ζώα ιστοριών (Κ)
Απαντα 17: Των περί τα ζώα ιστοριών (Η, Θ, Ι)
Απαντα 7
Απαντα 16: Των περί τα ζώα ιστοριών (Δ, Ε, Ζ)
Απαντα 6
Απαντα 8
Απαντα 15
Απαντα 8
Απαντα 5
Απαντα 4
Απαντα 3
Απαντα 4
Απαντα 11
Απαντα 10
Απαντα 9
Απαντα 13
Απαντα 12
Απαντα 7
Απαντα 2
Απαντα 1
Απαντα 6
Απαντα 5
Απαντα 3
Απαντα 4
Απαντα 1
Απαντα 2
Απαντα 1
Ευθύφρων ή περί του οσίου. Κρίτων ή περί του πρακτέου. Ίων ή περί Ιλιάδος
Επινομίς ή νυκτερινός σύλλογος ή φιλόσοφος. Όροι. Νοθευόμενοι
Απαντα 3
Απαντα 2
Απαντα 13
Απαντα 8
Θάλεια
Απαντα 15
Απαντα 16
Απαντα 4
Απαντα 1
Απαντα 2
Απαντα 3
Απαντα 35: Ελάσσονα έργα 1
Απαντα 10
Απαντα 11
Απαντα 12
Απαντα 5
Απαντα 14
Απαντα 6
Μελπομένη
Αλκιβιάδης (ή περί ανθρώπου φύσεως). Αλκιβιάδης Β (ή περί προσευχής). Ερασταί (ή περί φιλοσοφίας)
Φαίδων
Ιππίας μείζων ή περί του καλού. Ιππίας ελάττων ή περί του ψεύδους
Βίοι παράλληλοι 22
Βίοι παράλληλοι 20
Βίοι παράλληλοι 18
Τίμαιος ή περί φύσεως. Κριτίας ή Ατλαντικός
Απαντα 5: Αθηναίων Πολιτεία
Απαντα 6
Απαντα 5
Απαντα 9: Ηθικά Νικομάχεια (Θ, Ι, Κ)
Απαντα 4
Μένων ή περί αρετής. Κλειτοφών ή προτρεπτικός. Μίνως ή περί νόμου
Απαντα 4: Οικονομικός - Περί αρετών και κακιών - Μεγάλα Ηθικά
Απαντα 2
Φαίδρος
Βίοι παράλληλοι 24
Βίοι παράλληλοι 23
Βίοι παράλληλοι 21
Απαντα 1: Πολιτικά Α
Βίοι παράλληλοι 16
Ορθοπεδική: Περί άρθρων, Μοχλικός
Βίοι παράλληλοι 13
Γοργίας ή Περί ρητορικής
Επιστολαί
Ίππαρχος ή φιλοκερδής. Θεάγης ή περί φιλοσοφίας. Χαρμίδης ή περί σωφροσύνης
Βίοι παράλληλοι 19
Βίοι παράλληλοι 12
Βίοι παράλληλοι 15
Βίοι παράλληλοι 10
Βίοι παράλληλοι 9
Ευθύδημος εριστικός, ανατρεπτικός. Μενέξενος ή επιτάφιος, ηθικός
Λάχης ή περί ανδρείας. Λύσις ή περί φιλίας
Πρωταγόρας
Απαντα 7: Ηθικά Νικομάχεια (Α, Β, Γ, Δ)
Απαντα 8: Ηθικά Νικομάχεια (Ε, Ζ, Η)
Παρμενίδης ή περί ιδεών
Φίληβος ή Περί ηδονής
Βίοι παράλληλοι 14
Βίοι παράλληλοι 11
Βίοι παράλληλοι 8
Βίοι παράλληλοι 7
Βίοι παράλληλοι 6
Θεαίτητος ή περί επιστήμης
Απαντα 2: Πολιτικά Β
Απαντα 3: Πολιτικά Γ
Απαντα 3
Απαντα 2
Βίοι παράλληλοι 5
Απαντα 16
Απαντα 17
Απαντα 15
Οιδίπους Τύραννος
Οιδίπους επί Κολωνώ
Απαντα 5
Απαντα 13
Απαντα 4
Απαντα 14
Απαντα 12
Απαντα 11
Απαντα 10
Απαντα 9
Απαντα 8
Απαντα 6
Απαντα 3
Απαντα 6: Ηθικά Ευδήμεια
Βάκχαι
Απαντα 3
Απαντα 14
Βίοι παράλληλοι 17
Απαντα 13
Πολιτικός ή περί της βασιλείας
Ιλιάς #2
Ιλιάς #3
Οδύσσεια #6
Οδύσσεια #5
Οδύσσεια #4
Οδύσσεια #3
Πολιτεία 4
Οδύσσεια #2
Οδύσσεια #1
Νόμοι 5
Πολιτεία 1
Πολιτεία 2
Ικέτιδες
Ιλιάς #6
Πολιτεία 5
Νόμοι 4
Ιλιάς #5
Απαντα 3
Νόμοι 2
Ανατομία - Φυσιολογία: Περί ανατομής, Περί καρδίης, Περί αδένων, Περί σαρκών, Περί οστέων φύσιος, Περί φύσιος ανθρώπου
Νόμοι 1
Πολιτεία 3
Ιλιάς #1
Ιλιάς #4
Επτά επί Θήβας
Απαντα 3
Ουρανία
Απαντα 3
Καλλιόπη
Απαντα 5
Τερψιχόρη
Απαντα 6
Αλεξάνδρου Ανάβασις 2
Ερατώ
Απαντα 7
Ελένη
Πολύμνια
Απαντα 8
Ίων
Βίοι παράλληλοι 2
Απαντα 1
Απαντα 10
Ιφιγένεια η εν Ταύροις
Απαντα 9
Ηλέκτρα
Ορέστης
Προμηθεύς Δεσμώτης
Αίας
Ηλέκτρα
Πέρσαι
Ηρακλείδαι
Φοίνισσαι
Απαντα 8
Νόμοι 6
Απαντα 11
Απαντα 6
Αγαμέμνων
Αλεξάνδρου Ανάβασις 3
Βίοι παράλληλοι 3
Απαντα 7
Απαντα 7
Αλεξάνδρου Ανάβασις 4
Απαντα 10
Απαντα 9
Χοηφόροι
Αλεξάνδρου Ανάβασις 1
Απαντα 5
Απαντα 1
Νόμοι 3
Απαντα 5
Απαντα 8
Απαντα 2
Βίοι παράλληλοι 1
Απαντα 6
Απαντα 2
Απαντα 4
Απαντα 4
© 2023 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^