Ψημίτης Μιχάλης

Ψημίτης Μιχάλης
Ο Μιχάλης Ψημίτης είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σπούδασε σε Ιταλία, Γαλλία και Ελλάδα. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε ζητήματα σχετικά με τις μορφές συλλογικής δράσης, με έμφαση στα νέα κοινωνικά κινήματα και τις διαδικασίες συγκρότησης πολιτισμικών ταυτοτήτων στις σύγχρονες μεταβιομηχανικές κοινωνίες.
Βιβλιογραφία
Κοινωνική και πολιτική εκπροσώπηση
Ζητήματα θεωρίας και μεθόδου των κοινωνικών επιστημών
© 2021 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^