Bookchin Murray

Bookchin Murray
Ο Murray Bookchin ήταν ριζοσπάστης συνδικαλιστής στο αμερικανικό εργατικό κίνημα της δεκαετίας του 1930. Από τους πρώτους αριστερούς συγγραφείς που έθιξαν οικολογικά ζητήματα, έγινε συνιδρυτής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικολογίας στην πολιτεία Βερμόντ των ΗΠΑ. Ο Μπούκτσιν δούλεψε σε χυτήρια, δίδαξε σε πανεπιστήμια και υπήρξε συνειδητός πολίτης, μαχητικός αγωνιστής και πολυγραφότατος στοχαστής της κοινωνίας σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.
Βιβλιογραφία
Η επόμενη επανάσταση
Τί είναι κοινωνική οικολογία
Ελευθεριακές διαδρομές
Η Τρίτη Επανάσταση #4
Η οικολογία της ελευθερίας
Η Τρίτη Επανάσταση #3
Η Τρίτη Επανάσταση #2
FAI
Η Τρίτη Επανάσταση #1
Η οικολογία της ελευθερίας
Ακου μαρξιστή
Το πρόταγμα του κομμουναλισμού
Ιστορία, πολιτισμός και πρόοδος
Κοινωνικός αναρχισμός ή Lifestyle αναρχισμός
© 2021 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^