Σπυρόπουλος Φίλιππος Κ.

Σπυρόπουλος Φίλιππος Κ.
Βιβλιογραφία
Ένα καινοτόμο σύνταγμα για την Ελλάδα: Κείμενα εργασίας
Δημοκρατία, Σύνταγμα, Ευρώπη στην εποχή της κρίσης
Εισαγωγή στο συνταγματικό δίκαιο ΙΙ
Συμμετοχή
Σύνταγμα
Δημοκρατία, Σύνταγμα, Ευρώπη στην εποχή της κρίσης
Το μέλλον του Ελληνικού Κοινοβουλίου
© 2022 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^