Κονιδάρης Ιωάννης Μ.

Κονιδάρης Ιωάννης Μ.
Βιβλιογραφία
Ιδιαίτερα εκκλησιαστικά καθεστώτα στην ελληνική επικράτεια
Η δικτατορία των συνταγματαρχών και η αποκατάσταση της δημοκρατίας
Ανδρέας Λασκαράτος
Συμμετοχή
Το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης
Θεσμοί και οργάνωση της
Σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας
Οι ανεξάρτητες αρχές για ζητήματα θρησκείας
© 2022 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^