Όμηρος

Όμηρος
Αρχαίος Έλληνας επικός ποιητής, ο μεγαλύτερος από τους ποιητές όλων των αιώνων, με τον οποίο αρχίζει η έντεχνη ελληνική και ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Οι πληροφορίες που έχουμε για τον Όμηρο είναι ελάχιστες και αυτές ασαφείς. Τον τόπο γέννησής του διεκδικούν πολλές πόλεις. Πιο πιθανή πατρίδα του όμως θεωρείται η Σμύρνη, αιολική αποικία, που αργότερα προστέθηκε στην ιωνική συμπολιτεία. Η άποψη αυτή ενισχύεται από το ότι ο ποιητής γνώριζε πολύ καλά την περιοχή της, όπως αποδεικνύουν οι παρομοιώσεις που χρησιμοποιεί στην ποίησή του. Γνώριζε ακόμα καλά τις ακτές του Αδραμυτηνού κόλπου, το όρος Ίδη, την πεδιάδα του Σκάμανδρου κ.λπ., τα οποία είδε ο ποιητής με τα μάτια του και έγιναν θέατρα των αγώνων των ηρώων του. Αγνωστο είναι το πότε έζησε ο Όμηρος. Ο ίδιος αφήνει να εννοηθεί στα ποιήματά του ότι έζησε πολύ αργότερα από τα τρωικά. Κατά τον Ηρόδοτο (Β´ 53) ο Όμηρος έζησε 400 χρόνια νωρίτερα απ αυτόν και, σύμφωνα με τη μαρτυρία αυτή, πρέπει να έζησε κατά τα μέσα του 9ου αι. π.Χ. Τέλος η παράδοση ότι ο Όμηρος ήταν τυφλός πρέπει να απορριφθεί, γιατί είναι ασυμβίβαστη με τη λεπτή παρατήρηση της φύσης που υπάρχει στο έργο του. Έγραψε: α) την "Ιλιάδα" της οποίας η υπόθεση εκτυλίσσεται σε 51 ημέρες και 15.700 στίχους. Θέμα της είναι η "μήνις του Αχιλλέως" εναντίον του Αγαμέμνονα και οι συμφορές που επακολούθησαν. Κανονικά λοιπόν έπρεπε να ονομαστεί Αχιλληίδα, επειδή όμως ο ποιητής παρεμβάλλει σ αυτήν πολλά γεγονότα του πολέμου που έγιναν γύρω από το Ίλιο (= Τροία), γι αυτό πήρε το όνομα "Ιλιάς" β) την "Οδύσσεια" της οποίας τα περιστατικά διαρκούν 41 ημέρες και αναπτύσσονται σε 12.100 στίχους. Θέμα της είναι ο "νόστος" (= επιστροφή) του Οδυσσέα από την Τροία στην Ιθάκη. Αλλα έργα που αποδίδονται στον Όμηρο είναι: οι "Ομηρικοί ύμνοι", η "Βατραχομυομαχία", ο "Μαργίτης". Χαρακτηριστικό της τέχνης του Ομήρου είναι ότι τα έπη του έχουν αρχή, μέση και τέλος και ότι με τα αλλεπάλληλα επεισόδια κρατά αδιάπτωτο το ενδιαφέρον του ακροατή μέχρι το τέλος. Ο θαυμασμός για τα έπη του Ομήρου διατηρήθηκε αμείωτος από την αρχαιότητα μέχρι τις ημέρες μας, γι αυτό και διδάσκεται σ όλα τα σχολεία της Ευρώπης, ως ο μεγαλύτερος ποιητής και παιδαγωγός των αιώνων. Τα ομηρικά έπη έχουν μεταφραστεί σ όλες τις γλώσσες του κόσμου, καθώς και στην ελληνική δημοτική, από τους Ι. Πολυλά, Αργ. Εφταλιώτη, Ζ. Σιδέρη, Ν. Καζαντζάκη, Ι. Κακριδή κ.ά.
Βιβλιογραφία
Οδύσσεια
Ομήρου Ιλιάδα. Τόμος Γ΄
Ομήρου Ιλιάς: Mε έμμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική. Τόμος 2
Ομήρου Ιλιάς: Mε έμμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική. Τόμος 1
Ιλιάδα
Ιλιάδα
Οδύσσεια
Ιλιάδα
Οδύσσεια
Ομήρου Οδύσσεια
Περί ψυχής και παιδείας
Οδύσσεια
Οδύσσεια
Ιλιάς
Οδύσσεια
Οδύσσεια (ΙΙ)
Οδύσσεια (Ι)
Ομήρου Ιλιάδα
Ομήρου Οδύσσεια
Ιλιάδα
Οδύσσεια
Ομήρου Ιλιάδα
Ομήρου Οδύσσεια
Ιλιάδα
Ομήρου Ιλιάδα
Οδύσσεια: Η εκδίκηση του Οδυσσέα
Οδύσσεια: Η αναγνώριση
Ιλιάς (επίτομο)
Οδύσσεια: Επιστροφή στην Ιθάκη
Οδύσσεια: Από τους Κίκονες στην Κίρκη
Οδύσσεια
Οδύσσεια: Αναζητώντας τον πατέρα
Οδύσσεια: Στο νησί των Φαιάκων
Ιλιάδα
Ομήρου Ιλιάς - Ραψωδίες Ν-Ω
Ομήρου Ιλιάς - Ραψωδίες Ν-Ω
Ιλιάδα
Βατραχομυομαχία
Οδύσσεια
Ομήρου Ιλιάς - Ραψωδίες Α-Μ
Ομήρου Ιλιάς - Ραψωδίες Α-Μ
Ομήρου Οδύσσεια
Ομήρου Οδύσσεια
Ομήρου Οδύσσεια
Ιλιάς
Ιλιάς
Ιλιάς
Ελληνική Μυθολογία: Ιλιάδα
Ελληνική Μυθολογία: Ιλιάδα
Ομήρου Οδύσσεια
Οδύσσεια
Οδύσσεια
Οδύσσεια
Οδύσσεια
Οδύσσεια
Οδύσσεια
Οδύσσεια
Οδύσσεια
Ιλιάς
Ιλιάς
Οδύσσεια
Ιλιάδα
Οδύσσεια #3
Οδύσσεια #2
Οδύσσεια
Ιλιάδα
Οδύσσεια
Ιλιάδα
Οδύσσεια
Ιλιάδα
Νέκυϊα
Ομήρου Οδύσσεια
Ομήρου Ιλιάδα
Ιλιάδα
Ιλιάδα
Τα Ελληνικά
Ιλιάδα
Ομήρου Οδύσσεια 24 παρομοιώσεις
Ιλιάδα
Ιλιάδα
Οδύσσεια
Βατραχοποντικοπόλεμος
Ομήρου Οδύσσεια στην ποντιακή διάλεκτο
Οδύσσεια
Οδύσσεια: Μνηστηροφονία: Ραψωδία χ
Οδύσσεια
Οδύσσεια: Ραψωδίες ν-ω
Μεταγραφές
Οδύσσεια: Τόξου θέσις: Ραψωδία φ
Οδύσσεια: Οδυσσέως και Πηνελόπης ομιλία. Τα νίπτρα: Ραψωδία τ
Ομήρου Οδύσσεια: ραψωδία α
Οδύσσεια
Οδύσσεια
Οδύσσεια. Οδυσσέως και Ίρου πυγμή
Οδύσσεια. Αναγνωρισμός υπό Πηνελόπης
Οδύσσεια. Επάνοδος εις Ιθάκην
Οδύσσεια. Αναγνωρισμός Οδυσσέως υπό Τηλεμάχου
Ιλιάς
Οδύσσεια
Ιλιάδα
Οδύσσεια. Οδυσσέως προς Εύμαιον ομιλία
Οδύσσεια. Τηλεμάχου προς Εύμαιον άφιξις
Οδύσσεια. Τα εν Λακεδαίμονι
Οδύσσεια. Οδυσσέως απόπλους. Αφιξις εις Ιθάκην
Οδύσσεια: Ραψωδίες α-μ
Οδύσσεια. Τα εν Πύλω
Οδύσσεια. Ιθακησίων αγορά. Τηλέμαχου αποδημία
Οδύσσεια: Απόλογοι: Σειρήνες, Πλάγκτες - Σκύλλα - Χάρυβδη, Θρινάκια: Ραψωδία μ
Οδύσσεια: Απόλογοι: Αίολος - Λαιστρυγόνες - Κίρκη: Ραψωδία κ
Ομήρου Ιλιάδα
Οδύσσεια: Απόλογοι: Κίκονες - Λωτοφάγοι - Κύκλωπες: Ραψωδία ι
Οδύσσεια: Οδυσσέως σύστασις: Ραψωδία θ
Οδύσσεια #3
Οδύσσεια #2
Οδύσσεια #1
Ιλιάς #6
Ιλιάς #5
Ιλιάς #1
Ιλιάς #2
Ιλιάς #3
Οδύσσεια #6
Οδύσσεια #5
Οδύσσεια #4
Ιλιάς #4
Οδύσσεια: Οδυσσέως είσοδος: Ραψωδία η
Ομήρου Οδύσσεια
Ομήρου Ιλιάδα
Ομήρου Ιλιάδα
Ομήρου Ιλιάδα (διασκευή)
© 2024 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^