Σοφοκλής

Σοφοκλής
Βιβλιογραφία
Αντιγόνη
Οιδίπους Τύραννος
Τρεις εκδοχές της Ηλέκτρας
Ηλέκτρα
Ιχνευτές. Αίαντας
Ιχνευταί
Ο Οιδίποδας τύραννος, Ο Οιδίποδας στον Κολωνό, Αντιγόνη
Οιδίπους τύραννος
Λογοτεχνική απόδοση της Αντιγόνης του Σοφοκλή
Οιδίπους Τύραννος
Ηλέκτρα
Οιδίπους Τύραννος
Αντιγόνη
Οιδίπους Τύραννος
Περί ψυχής και παιδείας
Φιλοκτήτης
Αντιγόνη
Αντιγόνη
Αίας μαστιγοφόρος
Ηλέκτρα
Αντιγόνη
Ηλέκτρα
Αντιγόνη
Αντιγόνη
Φιλοκτήτης
Οιδίπους
Αντιγόνη
Τα χορικά
Αίας
Αίας
Φιλοκτήτης
Ιχνευτές
Σοφοκλέους: Τα χορικά
Αίας
Αντιγόνη
Φιλοκτήτης
Αίας
Τραχίνιαι
Αντιγόνη
Αίας
Αντιγόνη 2
Αίας
Αντιγόνη
Τραχίνιαι
Οιδίπους επί Κολωνώ
Φιλοκτήτης
Οιδίπους Τύραννος
Ηλέκτρα
Αντιγόνη
Σοφοκλής
Ιστορίες από το αρχαίο δράμα
Οιδίπους Τύραννος
Περί της πολιτικής
Οιδίπους επί Κολωνώ
Τραχίνιαι
Ηλέκτρα
Φιλοκτήτης
Οιδίπους Τύραννος
Αντιγόνη
Ιχνευταί
Αντιγόνη
Οιδίπους επί Κολωνώ
Φιλοκτήτης - Αντιγόνη
Αίας
Τραχίνιαι
Αντιγόνη
Φιλοκτήτης
Τραχίνιες
Ο Οιδίποδας στον Κολωνό
Ηλέκτρα
Οιδίπους Τύραννος
Αντιγόνη
Ηλέκτρα
Οιδίπους επί Κολωνώ
Σοφοκλή τραγωδίες
Οιδίπους Τύραννος
Οιδίπους Τύραννος
Οιδίπους επί Κολωνώ
Οιδίπους Τύραννος. Οιδίπους επί Κολωνώ. Αντιγόνη
Αντιγόνη
Ηλέκτρα
Τραχίνιαι
Φιλοκτήτης
Ηλέκτρα
Τραχίνιαι
Αίας
Αίας
Οιδίπους Τύραννος
Οιδίπους επί Κολωνώ
Φιλοκτήτης
Αίας
Αντιγόνη
Οιδίπους Τύραννος
© 2023 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^