Σοφοκλής

Σοφοκλής
Βιβλιογραφία
Οιδίπους Τύραννος
Τρεις εκδοχές της Ηλέκτρας
Ηλέκτρα
Ιχνευτές. Αίαντας
Ιχνευταί
Ο Οιδίποδας τύραννος, Ο Οιδίποδας στον Κολωνό, Αντιγόνη
Οιδίπους τύραννος
Λογοτεχνική απόδοση της Αντιγόνης του Σοφοκλή
Οιδίπους Τύραννος
Ηλέκτρα
Οιδίπους Τύραννος
Αντιγόνη
Οιδίπους Τύραννος
Περί ψυχής και παιδείας
Φιλοκτήτης
Αντιγόνη
Αντιγόνη
Αίας μαστιγοφόρος
Αντιγόνη
Ηλέκτρα
Ηλέκτρα
Αντιγόνη
Αντιγόνη
Φιλοκτήτης
Οιδίπους
Αντιγόνη
Τα χορικά
Αίας
Αίας
Φιλοκτήτης
Ιχνευτές
Σοφοκλέους: Τα χορικά
Αίας
Αντιγόνη
Τραχίνιαι
Αντιγόνη
Φιλοκτήτης
Αίας
Αίας
Αντιγόνη 2
Αίας
Αντιγόνη
Τραχίνιαι
Οιδίπους επί Κολωνώ
Φιλοκτήτης
Οιδίπους Τύραννος
Ηλέκτρα
Αντιγόνη
Σοφοκλής
Ιστορίες από το αρχαίο δράμα
Οιδίπους Τύραννος
Περί της πολιτικής
Οιδίπους επί Κολωνώ
Τραχίνιαι
Ηλέκτρα
Φιλοκτήτης
Οιδίπους Τύραννος
Αντιγόνη
Ιχνευταί
Αντιγόνη
Οιδίπους επί Κολωνώ
Φιλοκτήτης - Αντιγόνη
Αίας
Τραχίνιαι
Οιδίπους Τύραννος
Αντιγόνη
Φιλοκτήτης
Τραχίνιες
Ο Οιδίποδας στον Κολωνό
Ηλέκτρα
Αντιγόνη
Ηλέκτρα
Οιδίπους επί Κολωνώ
Σοφοκλή τραγωδίες
Οιδίπους Τύραννος
Οιδίπους Τύραννος
Οιδίπους επί Κολωνώ
Αντιγόνη
Οιδίπους Τύραννος. Οιδίπους επί Κολωνώ. Αντιγόνη
Αίας
Οιδίπους Τύραννος
Οιδίπους επί Κολωνώ
Ηλέκτρα
Τραχίνιαι
Φιλοκτήτης
Ηλέκτρα
Τραχίνιαι
Αίας
Φιλοκτήτης
Αντιγόνη
Οιδίπους Τύραννος
Αίας
© 2022 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^