Ξανθάκη - Καραμάνου Γεωργία

Ξανθάκη - Καραμάνου Γεωργία
Βιβλιογραφία
Στρατηγική για την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση
Παράλληλες εξελίξεις στη μετακλασσική (4ος π.Χ. αι.) τραγωδία και κωμωδία
Συμμετοχή
Βυζαντινά νομίσματα και νομισματική (4ος-15ος αι.)
Τὸ Βυζάντιο κατὰ τοὺς παλαιολόγειους χρόνους: Σχέσεις Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως καὶ αφετηρία τοῦ νέου ελληνισμοῦ
Τὸ Βυζάντιο κατὰ τοὺς παλαιολόγειους χρόνους: Σχέσεις Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως καὶ αφετηρία τοῦ νέου ελληνισμοῦ
Ευριπίδης: Η εικονογραφία των έργων του
Ευριπίδης: Η εικονογραφία των έργων του
Θουκυδίδου Αρχαιολογία και Πεντηκονταετία
Θουκυδίδου Αρχαιολογία και Πεντηκονταετία
Λυσίου Κατά Αγοράτου (13) και Κατά Νικομάχου (30)
Λυσίου Κατά Αγοράτου (13) και Κατά Νικομάχου (30)
Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους
Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους
Πλωτίνος: Προς μια οντολογία του τρόπου
Πλωτίνος: Προς μια οντολογία του τρόπου
Αριστοτέλους
Η δίαιτα στον Ιπποκράτη
Η δίαιτα στον Ιπποκράτη
Ελληνική μυθολογία: Λακωνία
Θουκυδίδου αρχαιολογία
Θουκυδίδου αρχαιολογία
Λόγια και μη λόγια παραθέματα στην κυρίως Ρητορική (Α, Β βιβλία) του Αριστοτέλους
Λόγια και μη λόγια παραθέματα στην κυρίως Ρητορική (Α, Β βιβλία) του Αριστοτέλους
Δημοσθένους περί των συμμοριών και συναφή θέματα Αττικής ρητορείας
Δημοσθένους περί των συμμοριών και συναφή θέματα Αττικής ρητορείας
Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας
Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας
Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας
Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας
Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας
Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας
© 2022 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^