Τουλούμης Κοσμάς

Τουλούμης Κοσμάς
Ο Κοσμάς Τουλούμης γεννήθηκε στην Έδεσσα το 1965. Από το 1994 είναι διδάκτορας Προϊστορικής Αρχαιολογίας του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Βιβλιογραφία
Προϊστορική αρχαιολογία
Διδάσκοντας για το παρ(ελθ)όν: Η αρχαιότητα στη μέση εκπαίδευση
Συμμετοχή
Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας: Η γλώσσα του σχολείου
© 2023 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^