Αριστοτέλης

Αριστοτέλης
Ο Αριστοτέλης ένας απο τους μεγαλύτερους Έλληνες φιλοσόφους, ερευνητές και διανοητές, γεννήθηκε στα Στάγειρα της Χαλκιδικής απ το γιατρό Νικόμαχο και τη Φαιστίδα το 385 π.Χ. Ακολούθησε το χρησμό του Μαντείου των Δελφών -του Πυθοί θεού χρήσαντος αυτώ φιλοσοφείν Αθήνησι- σπούδασε φιλοσοφία υπό τον Πλάτωνα στην Αθήνα και δίδαξε στην Ακαδημία (367 - 384 π.Χ.). Το 348 π.Χ., μετά το θάνατο του Πλάτωνα, πήγε μαζί με τον Ξενοκράτη στον Ασσο της Μικράς Ασίας και δίδαξε φιλολσοφία και επιστημονικά μαθήματα σε ευρύ κύρκλο ακροατών. Το 345 π.Χ. ίσως ύστερα από πρόσκληση του Θεοφράστου, εγκαταστάθηκε στη Μυτιλήνη και έμεινε εκεί διδάσκων μέχρι το 342 π.Χ., που ο Φίλιππος του ανέθεσε τη διαπαιδαγώγηση του δεκατριετούς τότε Αλεξάνδρου. Το 336 π.Χ., μετά το θάνατο του Φιλίππου, επανήλθε στην Αθήνα και το 335 π.Χ., ίδρυσε μεταξύ Λυκαβηττού και Ιλισσού το "Λύκειο" που εκλήθη και "περίπατος" λόγω των πολλών στοών του Μεγάρου. Το 323 π.Χ., μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, απεσύρθη στην Χαλκίδα, την πατρίδα της μητέρας του, όπου και πέθανε από στομαχικό νόησμα το 322 π.Χ. Τα περισσότερα έργα του Αριστοτέλη έχουν απωλεσθεί. Αυτά που έχουν διασωθεί διακρίνονται σε λογικά, φυσικά, βιολογικά, ψυχολογικά, μεταφυσικά, ηθικά, πολιτικά, τεχνολογικά και προβλήματα.
Βιβλιογραφία
Περί ποιητικής
Περί λέξεως. Ῥητορική Γ
On happiness
Αθηναίων πολιτεία
Μετά τα φυσικά. Τόμος Β΄: Βιβλίο Η΄-Ν΄
Μετά τα φυσικά. Τόμος Α΄: Βιβλίο Α΄-Ζ΄
Πολιτικά. Τόμος Γ΄: Βιβλία Ζ΄- Θ΄
Πολιτικά. Τόμος Β΄: Βιβλία Δ΄-Ε΄
Πολιτικά. Τόμος Α΄: Βιβλία Α΄-Γ΄
Μετά τα Φυσικά. Λάμβδα
Οικονομικών. Βιβλίον Α΄ και Βιβλίον Β΄
Περί ψυχής 1
Περί ψυχής 2
Περί ψυχής 3
Περί πορείας ζώων. Περί ζώων κινήσεως
Λακεδαιμονίων πολιτεία. Αθηναίων πολιτεία.
Αριστοτέλης: Ανθολόγιο κοσμολογικών χωρίων από τις φυσικές πραγματείες του
Πολιτικά, Βιβλίο Δ΄
Πολιτικά, Βιβλίο Γ΄
Μετά τα Φυσικά
Μετά τα Φυσικά
Περί ψυχής και παιδείας
Περί τα ζώα ιστορίαι
Περί χρήματος
Τέχνη Ρητορική
Αθηναίων Πολιτεία
Φυσικά
Μικρά Φυσικά
Περί ερμηνείας
Περί γενέσεως και φθοράς
Κατηγορίαι. Περί ερμηνείας
Η Αισθητική των Αρχαίων Ελλήνων
Ηθικά μεγάλα
Μετά Τα Φυσικά Βιβλίο Α
Ποιητική
Φυσικά: Βιβλία Γ, Δ
Πολιτικά ΙΙΙ, IV
Πολιτικά Ι, ΙΙ
Ηθικά Νικομάχεια: Βιβλία Α - Δ
Ηθικά Νικομάχεια: Βιβλία Ε - Κ
Περί μέθης. Περί αρετών και κακιών. Περί κόσμου
Πολιτικά V, VI
Περί της πολιτικής
Ρητορική Β, Γ
Η Ρητορική του Αριστοτέλη
Λυρική ποίηση
Περί ψυχής
Λακεδαιμονίων πολιτεία. Αθηναίων πολιτεία
Ηθικά Νικομάχεια
Ηθικά μεγάλα
Περί Ψυχής
Περί φύσεως
Περί Ποιητικής
Το Όργανον
Μελαγχολία και ιδιοφυΐα
Περί ενυπνίων. Περί της καθ  ύπνον μαντικής
Πλάτων. Αριστοτέλης. Σχόλια. Λαϊκά
Απαντα 43: Φυσικά (Ε, Ζ, Η)
Απαντα 44: Φυσικά (Θ)
Απαντα 45: Ρητορική προς Αλέξανδρον - Περί πνεύματος
Απαντα 40: Περί Ψυχής
Απαντα 42: Φυσικά (Γ, Δ)
Απαντα 41: Φυσικά (Α, Β)
Απαντα 30: Ρητορική 3
Απαντα 28: Ρητορική 1
Απαντα 39: Προβλήματα 3
Απαντα 38: Προβλήματα 2
Απαντα 37: Προβλήματα 1
Απαντα 33: Μικρά Φυσικά
Απαντα 31: Περί ουρανού (Α, Β, Γ, Δ)
Απαντα 34: Περί Ποιητικής
Απαντα 29: Ρητορική 2
Το Όργανον
Απαντα 36: Ελάσσονα έργα 2
Απαντα 26: Όργανον 4
Απαντα 32: Περί γενέσεως και φθοράς - Περί κόσμου
Απαντα 27: Όργανον 5
Απαντα 23: Όργανον 1
Απαντα 25: Όργανον 3
Απαντα 24: Όργανον 2
Απαντα 21: Περί ζώων γενέσεως (Α, Β)
Απαντα 22: Περί ζώων γενέσεως (Γ, Δ, Ε)
Απαντα 19: Περί ζώων μορίων (Α, Β, Γ)
Απαντα 20: Περί ζώων μορίων (Δ) - Περί ζώων κινήσεως - Περί πορείας ζώων
Απαντα 18: Των περί τα ζώα ιστοριών (Κ)
Απαντα 17: Των περί τα ζώα ιστοριών (Η, Θ, Ι)
Απαντα 16: Των περί τα ζώα ιστοριών (Δ, Ε, Ζ)
Απαντα 15: Των περί τα ζώα ιστοριών (Α, Β, Γ)
Απαντα 35: Ελάσσονα έργα 1
Απαντα 9: Ηθικά Νικομάχεια (Θ, Ι, Κ)
Απαντα 5: Αθηναίων Πολιτεία
Απαντα 4: Οικονομικός - Περί αρετών και κακιών - Μεγάλα Ηθικά
Απαντα 1: Πολιτικά Α
Απαντα 12: Mετά τα Φυσικά (Κ, Λ, Μ, Ν)
Απαντα 10: Mετά τα Φυσικά 1 (Βιβλία Α, Β, Γ, Δ)
Απαντα 11: Μετά τα Φυσικά (Ε, Ζ, Η, Θ, Ι)
Απαντα 7: Ηθικά Νικομάχεια (Α, Β, Γ, Δ)
Απαντα 8: Ηθικά Νικομάχεια (Ε, Ζ, Η)
Απαντα 2: Πολιτικά Β
Απαντα 3: Πολιτικά Γ
Απαντα 6: Ηθικά Ευδήμεια
Περί ουρανού
© 2024 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^