Φατούρος Αργύρης Α.

Φατούρος Αργύρης Α.
Ο Αργύρης Α. Φατούρος είναι ομότιμος καθηγητής διεθνούς δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πήρε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Columbia το 1962, και στη συνέχεια δίδαξε νομικά, διεθνές οικονομικό δίκαιο και διεθνείς οικονομικές σχέσεις & ανάπτυξη από την πλευρά του δικαίου, στα Πανεπιστήμια Indiana (Bloomington), Θεσσαλονίκης και Αθηνών. Διετέλεσε μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον Ο.Ο.Σ.Α. Τα συγγράμματά του περιλαμβάνουν τα βιβλία "Government Guarantees to Foreign Investors", 1962, "Το Διεθνές Δίκαιο αναπτύξεως", 1977, "Διεθνές οικονομικό δίκαιο", 1984· 2007, και πολλές ανακοινώσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικά έργα.
Βιβλιογραφία
In memoriam Γιάννου Κρανιδιώτη
Διεθνείς σχέσεις
Διεθνές οικονομικό δίκαιο
Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές
Συμμετοχή
Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές
© 2022 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^