Ευσταθίου Μηνάς

Ευσταθίου Μηνάς
Βιβλιογραφία
Εκπαιδευτικές πολιτικές και αναλυτικά προγράμματα για άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΑμΕΕΑ)
Η διάγνωση, η αξιολόγηση, η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα και ο αγώνας για συμπεριληπτική εκπαίδευση
© 2024 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^