Σωτηρέλης Γιώργος Χ.

Σωτηρέλης Γιώργος Χ.
Ο Γιώργος Χ. Σωτηρέλης γεννήθηκε το 1960 στη Θάσο, όπου και τελείωσε το Γυμνάσιο. Σπούδασε νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και μετά τη αποφοίτησή του εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, στη Νομική Σχολή της οποίας εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή, με επιβλέποντα καθηγητή τον Αριστόβουλο Μάνεση. Είναι αναπληρωτής καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, προϊστάμενος του τμήματος Κοινοβουλευτικών Ερευνών και Μελετών της Βουλής των Ελλήνων και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων (Ι.Α.Α.). Επίσης είναι δικηγόρος στον Αρειο Πάγο, ενώ την περίοδο 1994 - 1995 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αλλες επιστημονικές μελέτες του συγγραφέα: 1. Το δικαίωμα της Λευκής Ψήφου (Μονογραφία, σελ. 56), Αθήνα - Κομοτηνή 1988. 2. Σύνταγμα και Εκλογές στην Ελλάδα 1864 - 1909. Ιδεολογία και Πράξη της Καθολικής Ψηφοφορίας (Διδακτορική διατριβή, σελ. 498), Αθήνα 1991. 3. Θρησκεία και Εκπαίδευση κατά το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Από τον Κατηχητισμό στην Πολυφωνία (Μονογραφία, σελ. 448), Αθήνα - Κομοτηνή 1993. 4. Νομικοπολιτικά. Κριτικές Παρεμβάσεις στην Συνταγματική Επικαιρότητα (Συλλογή άρθρων, σελ. 116), Αθήνα - Κομοτηνή 1998. 5. Σύνταγμα και Δημοκρατία στην εποχή της "παγκοσμιοποίησης". Εναλλακτικές Θέσεις και Προτάσεις Συνταγματικής Πολιτικής με αφορμή την φυγομαχία της "συναινετικής αναθεώρησης". (Μονογραφία, σελ. 518) Αθήνα - Κομοτηνή 2000.
Βιβλιογραφία
Η πρόκληση μιας νέας ρύθμισης του τηλεοπτικού τοπίου
Ποια Αριστερά;
Πολιτική επιστήμη, Διακλαδική και συγχρονική διερεύνηση της πολιτικής πράξης
Δημοκρατία, Σύνταγμα, Ευρώπη στην εποχή της κρίσης
Η μεταρρύθμιση του κράτους στην εποχή των μεγάλων προκλήσεων
Κοινωνικά δικαιώματα και κρίση του κράτους πρόνοιας
Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης
Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ας (ξανα)μιλήσουμε για σοσιαλισμό
Συμμετοχή
Η Ελλάδα στην Ευρώπη
Κοινωνικά δικαιώματα και κρίση του κράτους πρόνοιας
Το Σύνταγμα της Ελλάδας
© 2021 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^