Τασόπουλος Γιάννης Α.

Τασόπουλος Γιάννης Α.
Βιβλιογραφία
Κοινωνική και πολιτική εκπροσώπηση
Ελληνο-Βρετανικές σχέσεις
Η λαϊκή κυριαρχία και η πρόκληση της αμεροληψίας
Ελληνική κρίση και ευρωπαϊκή νεωτερικότητα
Ελλάδα και Τουρκία: Πορείες εκσυγχρονισμού
Συμμετοχή
Δημιουργώντας ικανότητες
Το ζωντανό σύνταγμα
Το σύνταγμα της πολιτικής ενότητας και της πρακτικής εναρμόνισης
Ο έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων
Συνταγματικός πατριωτισμός
© 2021 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^