Παραράς Πέτρος Ι.

Παραράς Πέτρος Ι.
Βιβλιογραφία
Οικονομική ελευθερία
Res publica I: Το κράτος δικαίου
Δημοκρατία, Σύνταγμα, Ευρώπη στην εποχή της κρίσης
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον εικοστό αιώνα
Συμμετοχή
Κοινωνική δικαιοσύνη: Μεταλλάσσοντας τις προκλήσεις σε ευκαιρίες
© 2022 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^