Βιδάλη Σοφία

Βιδάλη Σοφία
Η Σ. Βιδάλη είναι λέκτορας εγκληματολογίας στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ έχει την ευθύνη λειτουργίας και τον συντονισμό του Εργαστηρίου Εγκληματολογικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής του ιδίου Πανεπιστημίου από το 1995. Είναι μέλος του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών, της Συντονιστικής Ομάδας των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Εγκληματικότητας και μέλος της συντακτικής επιτροπής του Περιοδικού "Χρονικά του Εργαστηρίου Εγκληματολογικών Επιστημών του Δ.Π.Θ.". Έχει δημοσιεύσει μονογραφία σχετικά με την τρομοκρατία στην Ιταλία και άρθρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό σχετικά με τη νεανική εγκληματικότητα, τη διαφθορά, την τρομοκρατία, την Αστυνομία και την Αντεγκληματική Πολιτική.
Βιβλιογραφία
Έγκλημα και κοινωνία
Κοινωνική και πολιτική εκπροσώπηση
Πέρα από τα όρια
Η εγκληματολογία στην Ελλάδα σήμερα
Συμμετοχή
Εγκλήματα των ισχυρών
Αστυνομία και αριστερά
Αστυνομία και αριστερά
© 2021 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^