Αγγελόπουλος Παναγιώτης Χ.

Αγγελόπουλος Παναγιώτης Χ.
Βιβλιογραφία
  • Εισαγωγή στα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα
  • Τράπεζες και χρηματοπιστωτικό σύστημα (3η ανανεωμένη έκδοση)
  • Εισαγωγή στα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα
  • Εισαγωγή στα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (financial derivatives)
© 2021 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.