Ρουμελιώτης Μάνος

Ρουμελιώτης Μάνος
Ο Μάνος Ρουμελιώτης είναι καθηγητής στο τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Βιβλιογραφία
Τεχνικές προσομοίωσης
Ψηφιακή σχεδίαση
Τεχνικές προσομοίωσης
Ψηφιακά συστήματα
Τεχνικές προσομοίωσης
Συμμετοχή
Οργάνωση και αρχιτεκτονική υπολογιστών
Εισαγωγή στην ανάλυση και σχεδίαση αλγορίθμων
Λειτουργικά συστήματα
Λειτουργικά συστήματα
Λειτουργικά συστήματα
Ψηφιακές επικοινωνίες
Η τέχνη του προγραμματισμού (ΙΙΙ) (2η έκδοση)
Η τέχνη του προγραμματισμού (ΙΙ) (3η έκδοση)
Η τέχνη του προγραμματισμού (Ι) (3η έκδοση)
Ανάλυση και σχεδίαση κυκλωμάτων ψηφιακής λογικής
Ανάλυση και σχεδίαση αλγορίθμων
Οργάνωση και αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών
© 2022 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^