Τερζής Νίκος Π.

Τερζής Νίκος Π.
Ο Ν. Τερζής είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), διδάκτωρ της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης, υφηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., καθηγητής Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. Με ενδιαφέροντα γύρω από ζητήματα της Ιστορίας και Κοινωνιολογίας της ελληνικής εκπαίδευσης, καθώς και με όψεις Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Συγκριτικής Παιδαγωγικής, ασχολείται τα τελευταία χρόνια με την ελληνική εκπαίδευση στην ευρύτερη Βαλκανική κατά την οθωμανική περίοδο, δραστηριότητα που συνδέεται και με την παρουσία του στην Βαλκανική Εταιρεία Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (1997-2007).
Βιβλιογραφία
Μελέτη της εκπαίδευσης του νεοελληνισμού
Education in the Balkans: From the Enlightenment to the Founding of the Nation-States
Η εκπαίδευση στη Μακεδονία κατά την Τουρκοκρατία
Συμμετοχή
Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας: Η γλώσσα του σχολείου
Η παιδαγωγική του γραμματισμού με βάση τα κειμενικά είδη
Διαπροσωπικές σχέσεις διευθυντή και εκπαιδευτικών και θεωρίες διοίκησης
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας
Πάολο Φρέιρε 1921-1997
Παιδαγωγική και εκπαίδευση σήμερα
Ο Αλέξανδρος Δελμούζος και η σχολική πράξη
Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης από το 1850 έως το 1912
Η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού
Φεμινιστική παιδαγωγική
Σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ιστορίας
Η κοινοτική διάσταση στην εκπαίδευση
Η διαπολιτισμική διάσταση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση
Παιδαγωγικά περιοδικά στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα
Quality in Education in the Balkans
Ανθρωπιστική παιδεία και τεχνική εκπαίδευση
Η επικοινωνιακή προσέγγιση στα εγχειρίδια της αγγλικής γλώσσας του ελληνικού δημοτικού σχολείου
Intercultural Education in the Balkan Countries
Η εικόνα των Ελλήνων στα αναγνωστικά του δημοτικού σχολείου της Τουρκίας
Η διοίκηση του σχολείου και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
Σχολική παιδαγωγική
Κράτος πρόνοιας και εκπαίδευση στην Ελλάδα 1974-1997
Εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη
Ο ρόλος του προϊσταμένου διεύθυνσης και γραφείου εκπαίδευσης
Ανάπτυξη και αξιολόγηση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ενηλίκων
Δημιουργικότητα και σχολικές επιδόσεις μαθητών γυμνασίου
Ιστορία και γεωγραφία στην πρώτη σχολική ηλικία
Ιστορική αναδρομή της εικονογράφησης των παιδικών και σχολικών βιβλίων
Η αξιολόγηση των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αγγλία και στην Ελλάδα
Educational Systems of Balkan Countries
Η φυσική αγωγή στην ελληνική μέση εκπαίδευση 1862-1990 και ιδρύματα εκπαίδευσης γυμναστών 1882-1982
Το εκπαιδευτικό έργο ως κοινωνικός ρόλος
Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία
Η διδασκαλία της ιστορίας στο γυμνάσιο και το λύκειο
Γλωσσικές προκαταλήψεις εκπαιδευτικών
Εκπαίδευση και πολιτική
Εμπειρίες και απόψεις μαθητών και φοιτητών σχετικές με το μάθημα της ιστορίας
Προετοιμασία και σχέδιο μαθήματος
Παρατήρηση διδασκαλίας. Θεωρητικό πλαίσιο και εφαρμογές
Ο αναλφαβητισμός στην Ελλάδα
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η οθωμανική διοίκηση και η εκπαίδευση του γένους
Αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων
Η διδασκαλία της ιστορίας στο δημοτικό σχολείο
Η μέθοδος project
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην Ελλάδα
Β. Σουχομλίνσκι, το σχολείο της χαράς
Ο Θεσσαλός λόγιος-παιδαγωγός του νεοελληνικού διαφωτισμού Κωνσταντίνος Μ. Κούμας
Η oδύσσεια του διδασκαλικού επαγγέλματος
Η αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία ως πρόβλημα της νεοελληνικής εκπαίδευσης
Αλέξανδρος Π. Δελμούζος
Κράτος πρόνοιας και εκπαίδευση
Το κίνημα της προοδευτικής εκπαίδευσης
Η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης
© 2022 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^