Κοσμίδου Κυριακή

Κοσμίδου Κυριακή
Η Κυριακή Κοσμίδου είναι διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (2002) σε θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης και τραπεζικού μάνατζμεντ. Επίσης είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1995) και κάτοχος Master of Science (Universite de Montreal, Canada, Department of Economics, 1998) στον τομέα Finance and Economics. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, του European Working Group on Multicriteria Aid for Decisions, της Internatinal Association for Fuzzy-Set Management and Economy (SIGEF) και της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών. Έχει δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια σε θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης, τραπεζικού μάνατζμεντ, διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων και πολυκριτήριας ανάλυσης, χώρους στους οποίους επικεντρώνονται τα βασικά της ερευνητικά ενδιαφέροντα.
Βιβλιογραφία
  • Ανάλυση και εκτίμηση κινδύνου χώρας
  • Τεχνοοικονομικές αποφάσεις με πολλαπλά κριτήρια
  • Συστήματα διαχείρισης τραπεζικών κινδύνων: Η περίπτωση του Asset Liability Management
Συμμετοχή
  • Εισαγωγή στην Τραπεζική
  • Χρηματοοικονομική - 5η αμερικανική έκδοση
© 2021 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.