Χιονίδου Βιολέτα

Χιονίδου Βιολέτα
Βιβλιογραφία
  • Η κατοχική πείνα μέσα από προφορικές μαρτυρίες
  • Ο μακρύς ελληνογερμανικός εικοστός αιώνας
  • Εμφύλιος
  • Λιμός και θάνατος στην κατοχική Ελλάδα, 1941-44
  • Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τον 19ο αιώνα
© 2021 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.