Χουλιάρας Αστέρης

Χουλιάρας Αστέρης
Ο Αστέρης Χουλιάρας είναι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα γεωγραφίας του Χαροκοπείου πανεπιστημίου. Διδάκτορας στην Πολιτική Επιστήμη του University of Hull (Μ. Βρετανία). Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει τα βιβλία "Κράτη και εθνότητες στο Κέρας της Αφρικής" (1995), "Η κατάρρευση του κράτους στην Αφρική" (1996), "Η διεθνής αναπτυξιακή βοήθεια προς τον 21ο αιώνα" (1998) και "Η διπλωματία της κοινωνίας των πολιτών" (2003). Αρθρα του έχουν δημοσιευθεί στα επιστημονικά περιοδικά "The Journal of Modern African Studies", "African Affairs", "Defense Nationale", "Mediterranean Quarterly", "The Journal of Contemporary African Studies", "The World Today" κλπ. καθώς και σε συλλογικούς τόμους στις ΗΠΑ, τη Βρετανία και την Ελλάδα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την πολιτική γεωγραφία, τις σχέσεις Βορρά-Νότου και τις διεθνείς σχέσεις των κρατών της Αφρικής.
Βιβλιογραφία
Εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ
Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων
Διεθνείς σχέσεις
Ανθρωπογεωγραφία
Η διατροφή στον 21ο αιώνα
Ο τρίτος κόσμος
Γεωγραφικοί μύθοι της διεθνούς πολιτικής
Η κατάρρευση του κράτους στην Αφρική
Συμμετοχή
Οικονομική διπλωματία
Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων
Η διατροφή στον 21ο αιώνα
Πόλεμος και πολιτική
Το Μυστήριο του Κεφαλαίου
Η διπλωματία της κοινωνίας των πολιτών
Η επερχόμενη αναρχία
Η επερχόμενη αναρχία
© 2022 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^