Φούκας Βασίλειος Α.

Φούκας Βασίλειος Α.
Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής, Υποψήφιος Διδάκτωρ του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος της Παιδαγωγικής του ίδιου τμήματος.
Βιβλιογραφία
Εκπαίδευση και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: Ιστορικο-συγκριτικές προσεγγίσεις
Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1926-1940
Ιστορία της Πανεπιστημιακής κπαίδευσης
Η παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα 1837-1910
Παιδαγωγικά περιοδικά στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα
Συμμετοχή
Θέματα ιστορίας της ελληνικής εκπαίδευσης και φύλο (19ος και 20ος αιώνας)
Όψεις οργάνωσης και εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά από το 1850 έως το 1912
© 2022 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^