Τομάρας Δημήτρης

Τομάρας Δημήτρης
Βιβλιογραφία
Διοικητικές αποσπαστές πράξεις
Η αναγκαστική απαλλοτρίωση
Η κανονιστική διοικητική πράξη
Η αναγκαστική είσπραξη δημοσίων εσόδων κατά τον ΚΕΔΕ
Συμμετοχή
Ανθρώπινη μάθηση
Το καλλιτεχνικό ένστικτο
© 2021 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^