Σουραβλάς Σταύρος Ι.

Σουραβλάς Σταύρος Ι.
Ο Σταύρος Σουραβλάς είναι ειδικός επιστήμονας στο τμήμα Δικοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Βιβλιογραφία
Τεχνικές προσομοίωσης
Ψηφιακή σχεδίαση
Τεχνικές προσομοίωσης
Ψηφιακά συστήματα
Συμμετοχή
Αρχές πληροφοριακών συστημάτων
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Εγχειρίδιο στρατηγικών
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Εγχειρίδιο στρατηγικών
Οργάνωση και αρχιτεκτονική υπολογιστών
Ηλεκτρικά κυκλώματα
Εισαγωγή στην εξόρυξη δεδομένων
Επικοινωνίες υπολογιστών και δεδομένων
Εισαγωγή στην ανάλυση και σχεδίαση αλγορίθμων
Διακριτά μαθηματικά και εφαρμογές τους
Λειτουργικά συστήματα
Μηχανική αντικειμενόστραφους λογισμικού
Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση C++
Εισαγωγή στον προγραμματισμό Java
Εισαγωγή στον προγραμματισμό Java
Θεωρία και προβλήματα στη γραμμική άλγεβρα
Επικοινωνίες υπολογιστών και δεδομένων
Οργάνωση και αρχιτεκτονική των υπολογιστών
Η τέχνη του προγραμματισμού (ΙΙΙ) (2η έκδοση)
Εισαγωγή στην Εξόρυξη Δεδομένων
Η τέχνη του προγραμματισμού (ΙΙ) (3η έκδοση)
Η τέχνη του προγραμματισμού (Ι) (3η έκδοση)
© 2022 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^