Λάζου Βασιλική

Λάζου Βασιλική
Βιβλιογραφία
  • Δεκέμβρης 1944
  • Με όπλο το μελάνι
  • Μακεδονικό
  • Πόλεμος και Αντίσταση στη Θεσσαλία
  • Η επιβολή του κράτους
  • Η μνήμη αφηγείται την πόλη
  • Αφηγήσεις για τη δεκαετία του 1940
  • Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος
Συμμετοχή
  • Πτυχές του εμφυλίου πολέμου 1946-1949
© 2021 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.