Σαπουντζόγλου Γεράσιμος Γ.

Σαπουντζόγλου Γεράσιμος Γ.
Ο Γεράσιμος Σαπουντζόγλου είναι οικονομολόγος, διδάκτωρ της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Dijon και διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς επίσης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της "Ιονική Επενδύσεων Α.Ε." και της "Ιονικής Finance A.E". Υπήρξε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, καθώς και μέλος του Δ.Σ. της "ΔΙΑΣ Α.Ε. - Διατραπεζικά Συστήματα". Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και το συγγραφικό του έργο κινούνται στο χώρο της Τραπεζικής Οικονομικής, της Δημοσιονομικής Πολιτικής και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης.
Βιβλιογραφία
  • Τραπεζική οικονομική
  • Τραπεζική Oικονομική (II)
  • Τραπεζική Oικονομική (I)
© 2021 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.