Πεντότης Χαράλαμπος Ν.

Πεντότης Χαράλαμπος Ν.
Ο Χαράλαμπος Πεντότης είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην εφαρμοσμένη οικονομική και χρηματοοικονομική. Στη διάρκεια των σπουδών του τιμήθηκε με υποτροφία από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Έχει ασχοληθεί με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τη συγγραφή εκπαιδευτικών εγχειριδίων στα τραπεζικά και χρηματοοικονομικά και τη διαχείριση κινδύνων. Σήμερα ασχολείται στον ιδιωτικό τομέα ως χρηματοοικονομικός αναλυτής.
Βιβλιογραφία
  • Τραπεζική οικονομική
  • Τραπεζική Oικονομική (I)
  • Τραπεζική Oικονομική (II)
© 2021 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.