Γκολίτσης Παντελής

Γκολίτσης Παντελής
Ο Παντελής Γκολίτσης δίδαξε φιλοσοφία στο Freie Universitat Berlin και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με σύμβαση του Π.Δ. 407/80. Στις 24 Ιουνίου 2010 εξελέγη λέκτορας στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο "Μεσαιωνική φιλοσοφία (4ος-15ος αι.)".
Συμμετοχή
Μετά τα Φυσικά. Λάμβδα
Μετά τα Φυσικά. Λάμβδα
Περί πορείας ζώων. Περί ζώων κινήσεως
Περί πορείας ζώων. Περί ζώων κινήσεως
Ο Πλάτων για τον Θεό ως νου
Ηθικά Νικομάχεια
© 2023 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^