Επίκουρος

Επίκουρος
Ο Επίκουρος γεννήθηκε στη Σάμο το 341 π.Χ. και πέθανε στην Αθήνα το 270 π.Χ. Είχε τη δική του φιλοσοφική σχολή, που ονόμαζε "Κήπο", επειδή στεγαζόταν σ ένα αθηναϊκό περιβόλι. Αν και η διδασκαλία του θεωρήθηκε στην εποχή του ιδιαίτερα προκλητική, επηρέασε έντονα τη φιλοσοφική σκέψη της ανθρωπότητας.
Βιβλιογραφία
Βασικές αρχές: Κύριαι Δόξαι. Επιστολή προς Μενοικέα. Επίκουρου Προσφώνησις
In pursuit of pleasure
Ηθική
Επίκουρος
Απαντα
Ηθική
© 2022 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^