Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν. 41722013 (Άρθρα 1-40) 2024. Τόμος Α΄

Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν. 41722013 (Άρθρα 1-40) 2024. Τόμος Α΄


Συλλογικό έργο
Astbooks | Φεβρουάριος 2024 | 1226 σελ.
Χωρίς αξιολόγηση

 
 
Προσθήκη στο Καλάθι
Επισκόπηση Βιβλίου
Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ν.41722013) είναι η πλέον εμβληματική έντυπη έκδοση της Astbooks, ένα δίτομο έργο που αναλύει πλήρως όλες τις φορολογικές διατάξεις που σχετίζονται με το εισόδημα. Η παρούσα έκδοση είναι επικαιροποιημένη -μεταξύ άλλων- με το ν.50732023 με τον οποίο καθιερώθηκε ελάχιστο τεκμαρτό καθαρό εισόδημα έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων και με το ν.50782023 με τον οποίο έχουν προστεθεί νέα άρθρα αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση προϊόντων συλλογικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Όλες οι προαναφερόμενες προσθήκες, σε συνδυασμό με πλείστες άλλες τροποποιήσεις σε επιμέρους διατάξεις των υπολοίπων άρθρων, είχαν ως αποτέλεσμα την έκδοση νέων ερμηνευτικών εγκυκλίων, τις οποίες η επιστημονική ομάδα της Astbooks πήρε υπόψη για την ενημέρωση της παρούσας έκδοσης. Ενδεικτικά οι τροποποιήσεις και οι προσθήκες βάσει νόμων, εγκυκλίων και αποφάσεων, αφορούν: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων περί φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων στην Ελλάδα καθώς και οδηγίες για την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής. Δυνατότητα παροχής πλήρους ή επιπλέον του 30% έκπτωσης υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού για φορολογούμενους που ανήκουν σε ενοποιημένο όμιλο και υπολογισμός EBITDA. Διόρθωση φορολογητέων κερδών κατόπιν φορολογικού ελέγχου ενδοομιλικών συναλλαγών. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία που αποκτούν τα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα Φορολογική αντιμετώπιση αφανών εταιρειών Φορολογική μεταχείριση προσωρινών διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης κατά το χρόνο διανομής τους Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Εξαιρέσεις εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας κατά κύριο επάγγελμα αγροτών (συμβολαιακή γεωργία) Χρόνος έκπτωσης δαπανών οι οποίες επηρεάζουν τα κονδύλια της κατάστασης αποτελεσμάτων της κλειόμενης περιόδου, λόγω γεγονότων που έγιναν εμφανή μετά τη λήξη της περιόδου αλλά πριν την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Νέους ΚΑΔ βραχυχρόνιων μισθώσεων και σωρευτικής εκπροσώπησης φορτίου ηλεκτρικών οχημάτων. Με βάση τα ανωτέρω, εύλογα θεωρούμε πως ο νέος επικαιροποιημένος «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ-ν.41722013)» της Astbooks, αποτελούμενος από δύο τόμους, συνιστά το πλέον χρήσιμο βιβλίο για κάθε επαγγελματία λογιστή-φοροτεχνικό, ακόμη και μελετητή της οικονομικής πραγματικότητας στην Ελλάδα, καθώς η κατ’ άρθρο ανάλυση: γίνεται με τη χρήση όλων των διευκρινιστικών εγκυκλίων και εγγράφων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ΚΦΕ [τελευταία ενημέρωση με την απόφαση Α.10102024 (δημοσίευση 25.01.2024) περιλαμβάνει όλο το ιστορικό των τροποποιήσεων που έχουν γίνει μέχρι και την ψήφιση των ν.50732023 (ΦΕΚ Α’ 20411.12.2023) και ν.50782023 (ΦΕΚ Α’ 21120.12.2023) περιέχει περισσότερα από 400 πρακτικά παραδείγματα, καθιστώντας με αυτόν τρόπο επαρκώς κατανοητές τις διατάξεις του νόμου. Ιδιαίτερη αναφορά θέλουμε να κάνουμε στα αναλυτικά παραδείγματα σχετικά με τον υπολογισμό του τεκμαιρόμενου ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος ατομικών επιχειρήσεων, βάσει των νέων διατάξεων. Το βιβλίο ακολουθεί θεματικά την ίδια δομή με το κείμενο του νόμου περιλαμβάνοντας: το κείμενο του άρθρου όπως ισχύει σήμερα ιστορικό όλων των τροποποιήσεων πίνακα με όλες τις προσθήκες, διαγραφές και αντικαταστάσεις διατάξεων ανάλυση με πλούσια θεματολογία παραδείγματα αλφαβητικό ευρετήριο με περισσότερα από 2.000 λήμματα
ISBN
9786182090701
Πρώτη Έκδοση
Φεβρουάριος 2024
Δέσιμο
Μαλακό
Διαστάσεις
24x16
Συντελεστές Βιβλίου
Συλλογικό έργο (συγγραφέας)
Κατηγορία
Κριτικές Μελών
Γράψτε μια νέα κριτική...
© 2024 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^