Για επιλογές αναζήτησης βιβλίων, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.

Τζιόλα

Διεθνείς σχέσεις
Διεθνείς σχέσεις
Goldstein Joshua S. | Pevehouse Jon C.
60,89 €
Φυσική
Φυσική
Μυλωνάς Νίκος | Δαυίδ Κωνσταντίνος
85,82 € (-18%)
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Bateman Thomas S. | Snell Scott A. | Konopaske Robert
62,35 € (-18%)
Χρηματοοικονομική και διοικητική λογιστική
Χρηματοοικονομική και διοικητική λογιστική
Δημητρόπουλος Παναγιώτης Ε. οικονομολόγος
52,21 € (-18%)
Στατιστική και Πιθανότητες
71,54 € (-18%)
Στρατηγική Διοίκηση
Στρατηγική Διοίκηση
Συλλογικό Έργο
48,94 € (-18%)
Μίμησις πληροφορική
Μίμησις πληροφορική
Βενέρης Γιάννης
91,27 € (-18%)
Πληροφορική και Αρχιτεκτονική
58,67 € (-18%)
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
Pfleeger Charles P. | Pfleeger Shari Lawrence | Margulies Jonathan
45,02 € (-18%)
Περιβαλλοντική επιστήμη
Περιβαλλοντική επιστήμη
Miller G. Tyler | Spoolman Scott E.
64,76 € (-18%)
Κατανοώντας την ανάπτυξη των παιδιών
41,46 € (-18%)
Μακροοικονομική
Μακροοικονομική
Burda Michael | Wyplosz Charles
64,42 € (-18%)
Αρχές Xρηματοοικονομικής των Eπιχειρήσεων
87,09 € (-18%)
Οικονομική
Οικονομική
Mankiw N. Gregory | Taylor Mark
78,85 € (-18%)
Εισαγωγή στον προγραμματισμό
34,77 € (-18%)
Οικονομική: Μακροοικονομική
39,11 € (-18%)
Οικονομική: Μικροοικονομική
39,11 € (-18%)
Μακροοικονομική
Μακροοικονομική
Williamson Stephen D.
64,49 € (-18%)
Εισαγωγή στη μαθηματική λογική
Εισαγωγή στη μαθηματική λογική
Μάργαρης Αθανάσιος Ι.
54,98 € (-18%)
Εισαγωγή στην Τραπεζική
Εισαγωγή στην Τραπεζική
Casu Barbara | Girardone Claudia | Molyneux Philip
73,80 € (-18%)
Διοίκηση παραγωγής και επιχειρησιακών λειτουργιών
Διοίκηση παραγωγής και επιχειρησιακών λειτουργιών
Ξανθόπουλος Αλέξανδρος | Κουλουριώτης Δημήτριος
39,46 € (-18%)
Οικονομική των επιχειρήσεων
Οικονομική των επιχειρήσεων
Mankiw N. Gregory | Taylor Mark | Ashwin Andrew
57,70 € (-18%)
Matlab για επιστήμονες και μηχανικούς
63,30 € (-18%)
Οργάνωση παραγωγής και διοίκηση εφοδιασμού
104,41 € (-18%)
Ανώτερα Mαθηματικά
Ανώτερα Mαθηματικά
Μυλωνάς Νίκος
104,83 € (-18%)
Στατιστική
Στατιστική
Spiegel Murray R. | Stephens Larry J.
56,33 € (-18%)
Διοίκηση παραγωγής και υπηρεσίων
Διοίκηση παραγωγής και υπηρεσίων
Στειακάκης Εμμανουήλ | Κωφίδης Νίκος
65,94 € (-18%)
Μακροοικονομική
Μακροοικονομική
Burda Michael | Wyplosz Charles
Οικονομική
Οικονομική
Mankiw N. Gregory | Taylor Mark
Μικροκύματα
Μικροκύματα
Κριεζής Εμμανουήλ Ε. | Γιούλτσης Τραϊανός Β.
68,29 € (-18%)
Μηχανική αντικειμενόστραφους λογισμικού
43,57 € (-18%)
Εισαγωγή στην πληροφορική και τους υπολογιστές
66,77 € (-18%)
Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών
Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών
Σαραφόπουλος Γεώργιος | Μυλωνάς Νίκος
82,05 € (-18%)
Οικονομική ανάπτυξη
Οικονομική ανάπτυξη
Todaro Michael P. | Smith Stephen C. | Βαρδαλαχάκης Ιωάννης
71,61 € (-18%)
Στοιχεία υπολογισμού και διαμόρφωσης ολόσωμων κατασκευών
27,48 € (-18%)
Μικροηλεκτρονική
Μικροηλεκτρονική
Jaeger Richard C. | Blalock Travis N.
101,18 € (-18%)
Matlab για επιστήμονες και μηχανικούς
14,78 € (-18%)
Κεραίες για όλες τις εφαρμογές
60,84 € (-18%)
© 2022 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^