Κριτικές Βιβλίων
»Όλες οι Κριτικές
Κριτικές από jan90
Οι ζώνες της φωτιάς
Οι ζώνες της φωτιάς
από jan90 στις 20/12/2016
Όμορφη κινηματογραφική γραφή, γρήγορη πλοκή, συνεχείς ανατροπές και πολύ ρεαλιστικός επίλογος. Το τελείωσα σε 4 ημέρες!

Εξαιρετικό
Οι ζώνες της φωτιάς
Οι ζώνες της φωτιάς
Δημάς Γιάννης
Όστρια Βιβλίο

© 2020 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
developed by exefron