Λαβράνου Αλίκη

Λαβράνου Αλίκη
Η Αλίκη Λαβράνου είναι επίκουρη καθηγήτρια κοινωνικής θεωρίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Βιβλιογραφία
Κοινωνική και πολιτική εκπροσώπηση
Γνώση, πίστη και πολιτική
Γνώση και Πράξη
Θεωρία, αξίες και κριτική
Ζητήματα θεωρίας και μεθόδου των κοινωνικών επιστημών
Κριτική θεωρία
Συμμετοχή
Η έννοια του πολιτικού
Θεωρία, αξίες και κριτική
© 2021 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^