Τσούκας Χαρίδημος Κ.

Τσούκας Χαρίδημος Κ.
Βιβλιογραφία
Η τραγωδία των κοινών
Κατευθύνσεις προοδευτικής διακυβέρνησης
Έναρθρη κραυγή
Συμμετοχή
Οδηγός για την καλή ζωή
Η επιχείρηση της γνώσης
Το μάνατζμεντ σε καιρούς κρίσης
Σύγχρονες τάσεις στο μάνατζμεντ
Σύγχρονες τάσεις στο μάνατζμεντ
Έξυπνη σκέψη για δύσκολους καιρούς
Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις
Οδηγός στρατηγικής στη δικτυακή οικονομία
Δρόμοι εξέλιξης στο
Αιχμάλωτοι της ηγεσίας
Η αρχιτεκτονική της επιχείρησης
Πώς να σκέπτεσθε στρατηγικά
Ηθικοί λαβύρινθοι
Το σαφάρι της στρατηγικής
Προσεγγίσεις στη θεωρία των οργανώσεων
Προσεγγίσεις στη θεωρία των οργανώσεων
Η επιχείρηση του μέλλοντος
Η επιχείρηση χωρίς δεσμά
Ηγεσία και χάος
Ηγεσία και χάος
Η επιχείρηση χωρίς δεσμά
Τα θεμέλια της επιτυχίας
Τα θεμέλια της επιτυχίας
Η επιχείρηση του μέλλοντος
Οι όψεις της οργάνωσης
Χάος, πολυπλοκότητα και μάνατζμεντ
© 2022 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^